Visie

In ons hospice bieden we zorg aan mensen in hun laatste levensfase.

Er is oog voor alle betrokkenen; bewoners, diens naasten en zorgverleners. Er is aandacht voor de verwerking en beleving van het ziek zijn.

Het hospice wil vanuit een liefdevolle, gelijkwaardige verbondenheid een ieder met respect benaderen, als uniek persoon, met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde.

Wij respecteren de ander in haar of zijn anders zijn, en bieden de ander ruimte

om dit tot uitdrukking te brengen.

De zorg voldoet aan een hoog kennisniveau, en is gericht op het voorkomen en verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden. De bewoner staat hierin centraal.

Wij richten ons op een goede samenwerking en ieder voelt zich daar verantwoordelijk voor.