Opname

Het hospice is toegankelijk voor iedereen. Leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond spelen hierbij geen rol. Voorwaarde voor opname is dat de te verwachten levensduur drie maanden of korter is. De huisarts of medisch specialist stelt hiervoor een verklaring op. Dit betekent niet dat een opname in het hospice niet langer kan duren. Twee wekelijks evalueren wij samen met de medisch adviseur en behandelend arts of opname in het hospice nog op u van toepassing is.

 

De meeste bewoners verblijven in het Hospice tot het moment van overlijden, echter kan het voor komen dat bij het evalueren van uw verblijf blijkt dat de palliatieve problematiek niet meer actueel is of gestabiliseerd is. In dat geval gaan wij, in overleg met uw behandelend arts, op zoek naar een passende plaats voor u op dat moment.