Hospice

Het Sint Jans Hospice De Casembroot is een warm en gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Hier wordt 24 uur per dag, high-care zorg geboden door een hecht team van gespecialiseerde verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. Het hospice beschikt over het Prezo kwaliteitskeurmerk van Perspekt.

 

Veel mensen zullen er de voorkeur aan geven om thuis in de vertrouwde omgeving te sterven. Bij mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is, kan de medische- en verpleegkundige behandeling zo intensief zijn, dat thuis wonen niet meer gaat. Is er voldoende mantelzorg, zijn er mogelijkheden uw naaste zelf te verzorgen? Het betekent vaak veel regelen, terwijl juist nu het contact met elkaar zo belangrijk is. Het hospice biedt in deze situatie de helpende hand en heeft tot doel de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. Het zorgt voor een comfortabel verblijf met deskundige verzorging en begeleiding. Veel van uw zorgen kunnen we uit handen nemen, waardoor er ruimte komt voor rust en echt belangrijke zaken. Het geeft u als bewoner en uw naasten de gelegenheid in een rustige omgeving op een persoonlijke wijze afscheid te nemen.