Zorg

Zorgstroom is verantwoordelijk voor de zorg en de continuïteit in het Hospice. De medewerkers in het hospice geven palliatieve zorg. Daarbij is er aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten. De zorg is gericht op het verlichten van lijden en het bieden van kwaliteit en comfort in de laatste fase van het leven. De bewoner en zijn naaste staan hierin centraal.

De verpleegkundigen leggen verantwoordelijkheid van de zorg af in het zorgplan wat is afgestemd op de individuele behoeften van de bewoner. Hierin wordt ook het wekelijkse multidisciplinaire overleg gerapporteerd. De zorg wordt na twee tot vier weken geëvalueerd, om te kijken of opname in het hospice nog passend is. Naast de reguliere zorg die wij bieden, geven wij ook complementaire zorg.

Het Hospice beschikt over het Keurmerk Palliatieve Zorg. Dat betekent dat in het Hospice een hoge mate van kwaliteit van zorg wordt geleverd zodat wij ons een High Care Hospice mogen noemen. Het Hospice is daarvoor aangesloten bij de Associatie Hospicezorg Nederland. In 2018 zal er opnieuw een audit plaatsvinden, waarin bekeken zal worden of wij dit keurmerk mogen behouden.