Zorg

Zorgstroom is verantwoordelijk voor de zorg en de continuïteit in het hospice. De medewerkers in het hospice geven palliatieve zorg. Daarbij is er aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten. De zorg is gericht op het verlichten van lijden en het bieden van kwaliteit en comfort in de laatste fase van het leven. De bewoner en diens naasten staan hierin centraal. De verpleegkundigen leggen verantwoordelijkheid van de zorg af in het zorgplan wat is afgestemd op de individuele behoeften van de bewoner. Hierin wordt ook het wekelijkse multidisciplinaire overleg gerapporteerd. De zorg wordt wekelijks, en indien nodig vaker geëvalueerd. Het verblijf wordt twee wekelijks geëvalueerd, om te kijken of opname in het hospice nog passend is. Naast de reguliere zorg die wij bieden, geven wij ook complementaire zorg.

 

Het hospice beschikt over het Keurmerk Palliatieve Zorg van Perspekt. Dat betekent dat in het hospice een hoge mate van kwaliteit van zorg wordt geleverd zodat wij ons een High Care Hospice mogen noemen. Het hospice is daarvoor aangesloten bij de Associatie Hospicezorg Nederland. In oktober 2019 heeft er opnieuw een audit plaats gevonden, waaruit bleek dat wij voldoen aan de gestelde eisen om het keurmerk van Perspekt te mogen ontvangen.