Geschiedenis

In oktober 2002 is het hospice geopend door onze toenmalige Vorstin Koningin Beatrix. De aankoop van het kavel en de bouw van het hospice zijn gefinancierd met behulp van de nalatenschap van mevrouw De Casembroot, lid van de Johanniter Orde. De Johanitter Orde in Nederland is ontstaan uit de Ridderlijke Orde van het Hospitaal Sint Jan te Jeruzalem. Het doel van deze orde is de mensheid te dienen door hulp te verlenen aan gewonden, zieken en andere hulpbehoevenden en mee te werken aan maatregelen waardoor menselijk leed kan worden voorkomen en verzacht.

Met de leden van de Johanitter Orde onderhouden we goed contact. 

 

Ieder jaar komt er een afvaardiging op werkbezoek en ervaren we de warme belangstelling voor ons werk in het hospice. De zorg voor de bewoners krijgt dan alle aandacht en vernieuwingen worden uitgewisseld. Regelmatig ondersteunen zij het hospice bij uitgaven aan het gebouw.

Johanniter Orde

Dit filmpje geeft wat extra informatie over de samenwerking met de Johanniter Orde.