Kosten

De verpleegkundige zorg wordt betaald uit de (basis)zorgverzekering.

Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage van €30,-  voor de kosten van verblijf per dag. Dit is een all inclusief bedrag voor de kamer, water, elektriciteit, telefoon, televisie en maaltijden. Deze kosten worden, afhankelijk van hoe u verzekerd bent, vergoed door een aanvullende verzekering. U ontvangt hiervoor eens per maand een factuur.

Voor de huishoudelijke zorg in het Hospice geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage welke door het CAK verzorgt wordt..

De verpleegkundige die de opname doet geeft u hierover extra uitleg.

 

Deze kosten mogen geen belemmering zijn om in het Hospice opgenomen te worden.

Wanneer dit wel zo is kan er een aanvraag bij Stichting Vrienden Hospice worden gedaan voor tegemoetkoming hierin. De verpleegkundige zal dit verder met u bespreken. In dergelijke situaties maken wij gebruik van de kennis van het Maatschappelijk Werk Walcheren.