Vrijwilligers

Sinds de opening van het Sint Jans Hospice De Casembroot is er sprake van een vruchtbare samenwerking met (de vrijwilligers van) Manteling. Samen met het professionele zorgteam zetten vrijwilligers zich in voor een goede palliatieve zorg aan de bewoners. Zij doen dat met hart en ziel en dat is merkbaar en voelbaar aan de goede sfeer en de fijne samenwerking in het hospice. Ook de groep kookvrijwilligers die in 2017 van start ging, hebben met vier kookavonden in de week een vaste plaats in het hospice. Naar hun komst wordt door de bewoners steeds halsreikend uitgekeken.

 

De belangrijkste taak van de zorgvrijwilligers is het 'er zijn': een luisterend oor hebben voor bewoners of hun naasten, een praatje, de krant voorlezen of gewoon naast de bewoner zitten. De vrijwilligers vervullen de taak van gastvrouw of -heer. Ze ontvangen bezoekers, nemen de telefoon aan, zetten een kopje koffie en verzorgen de maaltijd. De vrijwilligers hebben de deskundigheid om zonodig de verpleegkundigen te helpen bij bijvoorbeeld het wassen van een bewoner of bij andere vormen van basisverzorging aan het bed. De wens en behoefte van de bewoner staat voorop, de vrijwilliger past zich aan. Het kan immers ook zo zijn dat een bewoner juist graag alleen is en geen behoefte heeft aan de aanwezigheid van een vrijwilliger.

De vrijwilligers zijn dagelijks van 's morgens half negen tot 's avonds negen uur aanwezig, verdeeld over drie diensten. Daarnaast wordt er door kookvrijwilligers op vier avonden per week een verse maaltijd bereid voor en naar de wens van de bewoners. 

 

Wilt u meer weten over Manteling, of wilt u zich aanmelden als zorgvrijwilliger of als kookvrijwilliger, kijk dan op de website van Manteling.

Een vrijwilliger aan het woord

In dit filmpje ziet u één van de vele enthousiaste vrijwilligers waarmee wij dagelijks zo optimaal mogelijk palliatieve zorg verlenen.