Samenwerken

Uitstekende palliatieve zorg bieden kunnen we niet alleen. Daarom is het van groot belang samen te werken met professionals en organisaties in en buiten de zorg. Bedrijven, organisaties en personen helpen ons om het bestaan van het Sint Jans Hospice de Casembroot mogelijk te maken.