Opname regelen

Aanmelden:

Aanmelden voor een opname in het hospice kan via de huisarts, de transferverpleegkundige in het ziekenhuis of via de thuiszorg. U of één van uw naasten kan echter ook zelf contact opnemen met het hospice. U kunt zich telefonisch aanmelden. Een kennismakingsbezoek aan het hospice is, in overleg met het hospice, altijd mogelijk. We werken iedere nacht de beschikbaarheid binnen ons hospice bij, zodat bovengenoemde samenwerkingspartners weten of en hoe veel plek er is voor opname.

 

Opname:

Na aanmelding vindt er overleg plaats met de medisch adviseurs van het hospice voor toestemming tot opname. Het kan nodig zijn dat daarvoor eerst contact wordt opgenomen met uw behandelend arts of medisch specialist.

In crisissituaties kan de opname direct (na toestemming van medisch adviseurs) plaatsvinden als er een kamer vrij is. Als we geen mogelijkheden hebben voor opname, proberen we gezamenlijk een oplossing te vinden.

Iedere nacht werken we de beschikbaarheid binnen ons hospice bij. Voor de transferverpleegkundigen doen we dit via het systeem Point. En voor het palliatief netwerk gebeurt dit via Propallia. 

 

Indicatie:

De indicatie voor opname, die nodig is voor de financiering, wordt door het hospice aangevraagd. Een door de arts opgestelde verklaring waarin vermeld staat dat de te verwachten levensduur drie maanden of korter is is hiervoor nodig. Evenals het bestaan van palliatieve problematiek.