Kwaliteit

Sint Jans Hospice De Casembroot biedt palliatieve zorg aan mensen in de terminale fase. We maken ons sterk om de kwaliteit van het leven van de bewoners en hun naasten te behouden of te verbeteren. We voorkomen of verlichten het lijden door vroegtijdig te signaleren en zorgvuldig de symptomen te bestrijden. Daarbij houden we de hele mens in het oog.

Dit doen we met een deskundig team van professionals en vrijwilligers. We werken nauw samen met elkaar én met het netwerk van de bewoner, onder wie de eigen huisarts. Het team heeft kennis en vaardigheden in huis op het gebied van (complexe) vraagstukken op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. De coördinatie van de zorg ligt bij gespecialiseerde hospiceverpleegkundigen. Er is 24/7 een verpleegkundige aanwezig. Zo zorgen we voor veiligheid, continuïteit en intensieve doelgerichte palliatieve  zorg.

Sint Jans Hospice De Casembroot is een high care hospice. Het is aangesloten bij de Associatie Hospicezorg Nederland en voldoet aan de kwaliteitseisen van deze organisatie.