Zorgvrijwilligers

In het Sint Jans Hospice de Casembroot nemen de zorgvrijwilligers, die dagelijks aanwezig zijn een belangrijke plaats in. Zij werken intensief samen met de professionele medewerkers, maar hebben andere taken en verantwoordelijkheden. Zij bieden rust, tijd en aandacht. De zorgvrijwilligers vallen onder verantwoordelijkheid van Manteling.

De belangrijkste taak van de zorgvrijwilligers is het 'er zijn': een luisterend oor hebben voor bewoners of hun naasten, een praatje, de krant voorlezen of gewoon naast de bewoner zitten. De vrijwilligers vervullen de taak van gastvrouw of -heer. Ze ontvangen bezoekers, nemen de telefoon aan, zetten een kopje koffie en verzorgen de maaltijd. De vrijwilligers hebben de deskundigheid om zonodig de verpleegkundigen te helpen bij bijvoorbeeld het wassen van een bewoner of bij andere vormen van basisverzorging aan het bed. De wens en behoefte van de bewoner staat voorop, de vrijwilliger past zich aan. Het kan immers ook zo zijn dat een bewoner juist graag alleen is en geen behoefte heeft aan de aanwezigheid van een vrijwilliger.

De vrijwilligers zijn dagelijks van 's morgens half negen tot 's avonds negen uur aanwezig, verdeeld over drie diensten.

Wilt u meer weten over Manteling, of wilt u zich aanmelden als zorgvrijwilliger, kijk dan op de website van Stichting Manteling.

Een vrijwilliger aan het woord.

In dit filmpje ziet u één van de vele enthousiaste vrijwilligers waarmee wij dagelijks zo optimaal mogelijk palliatieve zorg verlenen.