Zorgvisie

In ons hospice bieden we zorg aan mensen in hun laatste levensfase.

Er is oog voor alle betrokkenen; bewoners, diens naasten en zorgverleners.

Wij respecteren de ander in haar of zijn anders zijn, en bieden de ander ruimte

om dit tot uitdrukking te brengen.

De zorg voldoet aan een hoog kennisniveau.

Wij richten ons op een goede samenwerking en ieder voelt zich daar verantwoordelijk voor.