Professionals

Hospiceverpleegkundigen:

In het hospice werkt een team gemotiveerde verpleegkundigen. Zij zijn geschoold in palliatieve zorg. Met toewijding verzorgt dit team 24 uur per dag de aanwezige bewoners. De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het coördineren van het totale zorgproces. Zij zijn aanspreekpunt voor het totale reilen en zeilen in het Hospice. U kunt met al uw vragen bij hen terecht.

 

Medische zorg:

De bewoners blijven onder medische begeleiding van de eigen huisarts. Met hem/haar kunt u uw vragen en wensen met betrekking tot de zorg rondom het levenseinde bespreken.

Indien uw eigen huisarts niet kan blijven behandelen, wordt in overleg, de verantwoordelijkheid overgedragen aan de twee palliatief geschoolde huisartsen die aan het hospice verbonden zijn als medisch adviseur.

 

Geestelijke zorg:

Naast de eigen geestelijk verzorger van de bewoner kan een beroep worden gedaan op de geestelijk verzorger van het hospice. Zij komt een aantal keer per week in het hospice, gewoon om er te zijn voor diegenen die daar behoefte aan hebben.

 

Huishoudelijke zorg:

Er is een klein team van huishoudelijk medewerksters dat de kamers en de algemene ruimtes van het hospice schoonhoudt.