Vrienden

Het Sint Jans Hospice de Casembroot wordt mede ondersteund door Stichting Vrienden Hospice. Stichting Vrienden Hospice zorgt voor extra bijdragen om in het hospice zoveel mogelijk een thuissituatie te creeren. Om dit te bereiken ontplooit de Stichting de volgende activiteiten:

  • Het financieel steunen van het Hospice voor inventaris en noodzakelijke vervangingsinvesteringen die niet gesubsidieerd worden.
  • Het verzorgen van iets extra's bij bijzondere gebeurtenissen.
  • Het Hospice toegankelijk houden voor iedereen. Indien de eigen bijdrage niet betaald kan worden wil de Stichting hierin een bijdrage leveren.
  • Het vergroten van de bekendheid van het Hospice.

Wilt u donateur worden of meer informatie over Stichting Vrienden Hospice kijk dan via onderstaande link op hun eigen website www.vriendenhospicemiddelburg.nl.