Over het hospice

Het Sint Jans Hospice de Casembroot is een warm en gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Hier wordt 24 uur per dag, high-care zorg geboden door een hecht team van gespecialiseerde verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. Met het behalen van het Keurmerk Palliatieve Zorg behoren we tot de Associatie van High Care Hospices Nederland.

 

Veel mensen zullen er de voorkeur aan geven om thuis in de vertrouwde omgeving te sterven. Bij mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is, kan de medische en verpleegkundige behandeling zo intensief zijn dat thuis wonen niet meer mogelijk is. Is er voldoende mantelzorg, zijn er mogelijkheden uw naaste zelf te verzorgen? Het betekent vaak veel regelen, terwijl juist nu het contact met elkaar zo belangrijk is. Daarom kan er de keuze zijn om naar het hospice te gaan. Veel van uw zorgen kunnen we uit handen nemen, waardoor er ruimte komt voor rust en echt belangrijke zaken.