Opname regelen

Opname

Na aanmelding vind er overleg plaats met de medisch adviseurs van het Hospice voor toestemming tot opname. In crisissituaties kan de opname direct plaatsvinden als er een kamer vrij is. Als we geen mogelijkheden hebben voor opname, proberen we gezamenlijk een oplossing te vinden.

 

Indicatie

Voor het verblijven in het hospice is een indicatie nodig. Wij vragen deze aan bij uw zorgverzekeraar op basis van het zorgleefplan. Voor de huishoudelijke zorg in het Hospice vragen wij een indicatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij de gemeente aan. De verpleegkundige die de opname doet geeft u uitleg over de eventuele eigen bijdrage hiervoor.