Nazorg

Evaluatie

Ongeveer zes weken na overlijden versturen wij een evaluatiebrief per post naar de eerste contactpersoon. Het is voor ons belangrijk om te horen hoe u de zorg in het hospice ervaren heeft. Op- en/of aanmerkingen kunt u op deze brief aangeven, we ontvangen hem graag van u retour.

Herdenkingsbijeenkomst 

Twee keer per jaar herdenken we alle bewoners die in het voorafgaande half jaar bij ons zijn overleden. De eerste contactpersoon zal hiervoor een vrijblijvende uitnodiging ontvangen waarin alle naasten uitgenodigd worden.