Kosten

Naast de kosten voor verzorging die betaald worden via uw zorgverzekeraar hanteren wij een bedrag voor hotelkosten van 25 euro per dag waarmee de maaltijden, algemene was, telefoon, televisie en andere extra's worden bekostigd. Veel verzekeraars vergoeden deze hotelkosten direct vanuit de aanvullende verzekering. Deze kosten mogen geen belemmering zijn om in het Hospice opgenomen te worden.

Wanneer dit wel zo is kan er een aanvraag bij Stichting Vrienden Hospice worden gedaan voor tegemoetkoming hierin. In dergelijke situaties maken wij gebruik van de kennis van het Maatschappelijk Werk Walcheren.