Opname

Het Hospice is toegankelijk voor iedereen. Leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond spelen hierbij geen rol.

Aanmelden voor een opname in het Hospice kan via de huisarts, de transferverpleegkundige in het ziekenhuis of via de thuiszorg. U of een van uw naasten kan echter ook zelf contact opnemen met het Hospice. U kunt zich telefonisch aanmelden. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken voor een

oriënterend gesprek en/of een rondleiding.

De meeste bewoners verblijven in het Hospice tot het moment van overlijden. We kennen echter ook de mogelijkheid voor een tijdelijke opname. Een tijdelijke opname kan nodig zijn voor het ontlasten van de naasten of voor de behandeling van wonden, pijn of andere palliatieve problemen.